K našim rekvalifikačním kurzům nabízíme následující rozšíření:

Účetnictví

Účetnictví + Daňová evidence 

Nad rámec kurzu účetnictví se naučíte vést daňovou evidenci pro OSVČ v souladu se Zákonem o daních z příjmů.

Účetnictví + PC

Naučíte zpracovávat účetnictví s využitím výpočetní techniky, vytvářet výstupy z účetnictví, seznámíte se s účetními programy.

Účetnictví + Daně

Získáte ucelený přehled o daňovém systému ČR a konkrétní informace o jednotlivých daních, především DPH a dani z příjmů.

Účetnictví s rozšířením o účetnictví neziskových organizací

Účetnictví neziskových organizací je vedeno podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., a od účetnictví podnikajících subjektů se do značné míry liší. V tomto kurzu se dozvíte, jaké jsou odlišnosti a naučíte se vést účetnictví i subjektům, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví s rozšířením o účetnictví SVJ a bytových družstev

Stejně jako v případě neziskových organizací i účetnictví SVJ a bytových družstev má svá specifika. Naučíte se správně vést účetnictví i bytovým domům.

Mzdy

Mzdy + PC

Naučíte vést personální agendu a zpracovávat mzdy s využitím výpočetní techniky.

Všechny námi nabízené kurzy a jejich rozšíření lze vzájemně kombinovat, můžete využít i cenově zvýhodněné balíčky. Kompletní nabídka zde.