Rekvalifikační kurz: ÚČETNICTVÍ 

Tento kurz je určen posluchačům bez znalostí účetnictví, ale i těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Profil absolventa

Absolvent se naučí účtovat v soustavě podvojného účetnictví  pro praktický výkon profese samostatný účetní. Po úspěšném ukončení kurzu je schopen vést účetnictví od zpracování prvotních dokladů až po účetní závěrku. Samozřejmostí jsou základy daňového systému ČR.

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 120 vyučovacích hodin (45 min.). Vyučovací den trvá maximálně 6 vyučovacích hodin.

Absolvent se naučí účtovat v soustavě
Obsah
 1. Základy účetnictví
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 3. Účetní uzávěrka a závěrka
 4. Daňové předpisy
Ukončení kurzu

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost "Účetnictví" s  celostátní platností (včetně čísla akreditace MŠMT ČR).

Poznámka

V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice, příklady), sešit, psací potřeby, v případě potřeby i individuální konzultace.

Přihláška