CENÍK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE - NEPLÁTCE DPH
               položka účetního (peněžního) deníku                                           14,-

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE - PLÁTCE DPH
               položka účetního (peněžního) deníku                                           16,-


ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
              daňová evidence                                                                v základní ceně
              účetnictví                                                                            v základní ceně

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

              DPH, kontrolní, souhrnné hlášení                                      v základní ceně
              dodatečné DPH, kontrolní, souhrnné hlášení                                300,-
              Silniční daň                                                                                    300,-/2 vozidla, 50,- Kč za každé další
              dodatečné SD                                                                                200,-
              DPFO                                                                                 v základní ceně
             dodatečné DPFO                                                                            500,-
             DPFO - nepodnikatel                                                                      400,-
             DPFO - podnikatel - pouze zpracování přiznání                             800,-
             DPPO                                                                                  v základní ceně
             dodatečné DPPO                                                                          1500,-
             DPPO - pouze zpracování přiznání                                              1500,-
             Majetkové daně                                                                              500,- - 2000,- dle rozsahu

SVJ A BYTOVÁ DRUŽSTVA

             vedení účetnictví bytového domu                                                    65,-/jednotka

MZDY

            výpočet mzdy do 25 zaměstnanců                                                  180,-/osoba/měsíc
            výpočet mzdy nad 25 zaměstnanců                                                150,-/osoba/měsíc
            dohoda o PP, PČ                                                                             150,-/osoba/měsíc
            nástup/výstup zaměstnance                                                     v základní ceně
            srážky ze mzdy                                                                         v základní ceně
            příprava podkladů pro kontroly                                                 v základní ceně
            roční mzdová uzávěrka, výkazy, daně                                      v základní ceně

OSTATNÍ SLUŽBY

           Intrastat - vedení agendy intrastatu                                                   300,-/měs/firma
           Intrastat - položka kombinované nomenklatury                                   20,-/pol.
           Statistické výkazy                                                                              300,- -500,-
           registrace/zrušení registrace k DPH                                                  500,-
           registrace/zrušení registrace k ostatním daním                                 300,-
          žádost o vyplacení daňového bonusu                                         v základní ceně
          příprava podkladů pro banku                                                              500 - 1000,-
          vícepráce nad rámec smlouvy                                                            450,-/hod
          cestovné (předávání dokladů v ceně)                                                     9,-/km

Po vzájemné dohodě možný měsíční paušál.