Rekvalifikační kurz "Mzdové účetnictví"

Rekvalifikační kurz
Varianty:
8 390 Kč

Rekvalifikační kurz: MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 

Tento kurz je určen posluchačům bez znalostí problematiky mezd a jejich zpracování, ale i  těm kteří se chtějí zdokonalit ve mzdovém účetnictví.

Profil absolventa

Absolvent se naučí zpracovávat mzdovou agendu v malé i velké organizaci, včetně vyplňování potřebných tiskopisů. Seznámí se s  právními předpisy v oblasti sociálního, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění, daně z příjmů, pracovního práva, cestovních náhrad a benefitů poskytovaných zaměstnancům. Získá znalosti v oblasti zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, zaměstnávání cizinců i osob se zdravotním postižením. Po úspěšném zakončení kurzu bude schopen zpracovávat veškerou mzdovou a personální agendu a vypočítat mzdy.

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 80 vyučovacích hodin (45 min.). Vyučovací den trvá maximálně 6 vyučovacích hodin.

Obsah
  1. Mzda a odměňování
  2. Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  3. Zdravotní pojištění
  4. Sociální pojištění
  5. Nemocenské pojištění
  6. Srážky ze mzdy
  7. Pracovněprávní vztahy a pracovní podmínky (dovolená, pracovní doba, atd.)
Ukončení kurzu

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost "Účetnictví" s  celostátní platností (včetně čísla akreditace MŠMT ČR).

Poznámka

V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice, příklady), sešit, psací potřeby, v případě potřeby i individuální konzultace.